Biuro rachunkowe Wrocław

Audyt

Audyt stały

Usługa pozwalająca na prowadzenie własnego działu księgowości, dająca dodatkową kontrolę i nadzór nad poprawnością rozliczeń w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

 • Bieżąca (miesięczna, kwartalna) weryfikacja prowadzonej księgowości wewnętrznej lub/i kadr i płac
 • Weryfikacja prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji i dokumentacji
 • Weryfikacja wyliczeń podatkowych
 • Weryfikacja deklaracji i rozliczeń podatkowych/bilansowych przed ich złożeniem do właściwych urzędów

Audyt jednorazowy

Polega na sprawdzeniu poprawności i ocenie wydajności prowadzonej księgowości oraz wyeliminowaniu ewentualnych błędów przed ważnymi dla firmy zmianami, wdrożeniami lub kontrolami.

 • Weryfikacja prowadzonej księgowości wewnętrznej lub/i kadr i płac
 • Weryfikacja polityki rachunkowości i planu kont
 • Weryfikacja zastosowanych zasad rachunkowych
 • Weryfikacja prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji i dokumentacji
 • Weryfikacja wyliczeń podatkowych
 • Weryfikacja deklaracji i rozliczeń podatkowych/bilansowych
 • Wykrycie i usunięcie nieprawidłowości w księgach rachunkowych/rozliczeniach podatkowych
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających uniknięcie w przyszłości pomyłek w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

 

Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam wiadomość a skontaktujemy się
z Tobą i umówimy się na spotkanie.

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Pytanie